Management Team

 

Mansi Finance (Chennai) LTD
Registrar & Share Transfer Agent
Cameo Corporate Services Ltd
Subramanian Building, v Floor
I Club House Road,Chennai-600002
Phone: 044 - 28460390/91/92

 

Management Team - Directors

  • Suresh Bafna
  • Bhupat L Thakar
  • Youvraj
  • Mahesh Tated

Auditors
Sirohia & co
No.51, Meddox Street
Choolai, Chennai- 600 112
Phone : 044 2640 1741

 

Management Team - Directors

  • Suresh Bafna
  • Bhupat L Thakar
  • Youvraj
  • Mahesh Tated

Auditors

Sirohia & co
No.51, Meddox Street
Choolai, Chennai- 600 112
phone : 044 26401741